Voorwaarden Pabo spaarprogramma

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Beate Uhse Group BV spaarpunten welke gespaard worden op Pabo.
 2. Het betreft een online spaarpunten systeem op Pabo.
 3. Door deel te nemen aan het spaarpunten programma gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

 

2. Deelname

 1. Deelname aan het spaarpunten programma van Beate Uhse Group BV staat open voor alle klanten van Pabo.
 2. Deelname aan het spaarpunten programma is kosteloos.
 3. Beate Uhse Group BV (organisator) en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Klanten van Pabo hebben op Pabo de mogelijkheid een account aan te maken door hun gegevens in te vullen tijdens het bestelproces en het opgegeven van een wachtwoord voor hun persoonlijke account.
 5. Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te zijn.
 6. Alleen volledig ingevulde gegevens kunnen gebruikt worden voor het activeren van een Pabo spaarprogramma.
 7. Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
 8. Beate Uhse Group BV heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
 9. Beate Uhse Group BV heeft het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
 10. Het persoonlijke geactiveerde account is ten allen tijden online te bezoeken en de deelnemer kan inloggen door middel van e-mail adres in combinatie met een persoonlijk opgegeven wachtwoord.

 

3. Pabo Punten

 1. Deelnemers met een Pabo account ontvangen automatisch spaarpunten in hun account. Punten worden uitgekeerd op het moment dat de bestelling betaald & verzonden is.
 2. Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
 3. Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
 4. Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
 5. Opgespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen uitsluitend online worden besteed op Pabo.
 6. Gespaarde punten zijn 24 maanden geldig.
 7. Gespaarde punten zijn niet overdraagbaar tussen accounts.
 8. Per keer kun je maximaal 500 punten inzetten. 

 

4. Waardepunten

 1. Op Pabo is iedere uitgegeven euro 1 Pabo Spaarpunt waard. Punten worden alleen toegekend na betaling en verzending van de bestelling en worden alleen bijgeschreven op geactiveerde accounts.
 2. Over verzendkosten en extra afhandelingskosten worden geen spaarpunten toegekend.
 3. 1 Pabo spaarpunt heeft een waarde van 3 euro cent welke alleen online uitgegeven kan worden op Pabo.
 4. Bij het retourneren van artikelen worden toegekende punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 5. Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
 6. Gespaarde Pabo punten kunnen niet meer worden besteed als het Pabo account niet meer actief is.
 7. Pabo kan in het kader van acties incidenteel extra punten toekennen bij geretourneerde bestellingen worden deze extra punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 8. Spaarpunten kunnen niet tegelijkertijd worden ingewisseld in combinatie met andere kortingsacties van Pabo.

 

5. Privacy

 1. Deelnemers dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen.
 2. Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
 3. Door deel te nemen aan het spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen van Pabo.
 4. Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Beate Uhse Group BV. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt mits hier schriftelijk toestemming is voor verleend.

 

6. Slotbepalingen

 1. Beate Uhse Group BV is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden omtrent het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzingen.
 2. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
 3. Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van Beate Uhse Group BV.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Artikelen in deze sectie

Stuur ons een e-mail
Wij proberen je e-mail op werkdagen binnen 4 uur te beantwoorden.